Dolexpert - Geotechnika

VÍTEJTE  >>


DOLEXPERT - GEOTECHNIKA
  • firma specializovaná na matematické modelování v geomechanice
  • řešení složitých geotechnických problémů vodohospodářských, podzemních a důlních staveb numerickými metodami

PŘEHRADY
POVRCHOVÉ VELKODOLY
DOPRAVNÍ TUNELY
KAVERNOVÉ ZÁSOBNÍKY
PODZEMNÍ LABORATOŘE
NÁSYPY


Interaktivní použití výpočetních modelů a výsledků měření in situ
Posouzení stability a prognóza chování díla pomocí rovinných a prostorových modelů kalibrovaných podle výsledků měření
Expertní znalost a programové systémy pro řešení rozsáhlých prostorových a sdružených úloh mechaniky kontinua a diskontinua

Kontakt (činnost Dolexpert-Geotechnika nepřerušena):
RNDr. Ivo Hladík, PhD
Tel.: +420 722227989
Email: ivo.hladik@dolexpert.cz
Interactive use of numerical models and field measurements

www.dolexpert.cz

WELCOME  >>


DOLEXPERT - GEOTECHNIKA
  • consulting engineers specialised on numerical modelling in geomechanics
  • solving complex geotechnical problems of civil engineering, hydraulic engineering and mining industry using advanced numerical analysis

EARTH AND ROCKFILL DAMS
OPEN-PIT MINES
TRAFFIC TUNNELS
UNDERGROUND CAVERNS
UNDERGROUND LABORATORIES
EMBANKMENTS


Interactive use of numerical models and field measurements
Stability assessment and displacement prediction for large geotechnical structures using calibrated two- and three-dimensional models
Expert knowledge and advanced software for the solution of large, three-dimensional coupled problems of continuum and discontinuum mechanics

Contact (work of Dolexpert-Geotechnika not interrupted):
Dr. Ivo Hladík
Tel.: +420 722227989
Email: ivo.hladik@dolexpert.cz